برنامه های درسی در دست بررسی

تهران مرکزی | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی ارشد علوم ارتباطات هنری

تهران جنوب | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی ارشد حقوق بین الملل بشر دوستانه

علوم دریایی جزیره خارک | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی ارشد حقوق بیمه و حمل و نقل دریایی

# | برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتری

اراک | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی تبلیغات

# | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی ارشد زیست هنر

مشهد | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی متالوژی

مشهد | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی زمین پزشکی

لاهیجان | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی ارشد زمین پزشکی

گروه پایه | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی ارشد مهدسی ژنتیک

# | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی بیوانفورماتیک

علوم و تحقیقات | گزارش توجیهی و برنامه درسی  دکتری شیمی دریا

گناوه | برنامه درسی کاردانی ناپیوسته ناوبری

# | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی مهندسی تونل سازی

علوم و تحقیقات |  دکتری مهندسی طراحی محیط زیست

# | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی ناپیوسته بهداشت مدارس

# | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان و تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

لاهیجان | گزارش توجیهی و برنامه درسی  کارشناسی ارشد میکروبیولوژی کاربردی

ارتباط مستقیم با مدیرکل

سامانه پرسش و پاسخ همکاران

سامانه درخواست برنامه درسی

سامانه اعلام برنامه های در دست اقدام

سامانه ثبت لیست دروس

دانشگاه آزاد اسلامي 1385-1397