شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی
 

 سرفصل هاي در دست تصويب

 سرفصل هاي مصوب

 صورتجلسات

 مصوبات

 اعضا شوراnew

 درباره شورا

منو

 آئين نامه هاي ابلاغي شورايعالي برنامه ريزي وزارت علوم

آئين نامه هاي داخلي شوراي برنامه ريزي درسي
مراحل تدوين و پيشنهاد برنامه جديد
مراحل بازنگري و تكميل برنامه مصوب
گروهها و كميته هاي شورا و اعضا آنها
 فرم هاي عملياتي شورا
اصول حاكم بر برنامه ريزي درسی
کتاب های شورا
تقویم جلسات سال 1392 new

پیوندها

سازمان مرکزی دانشگاه
معاونت آموزشی
شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
كليه حقوق سايت براي دانشگاه آزاد اسلامي محفوظ است .1389-1392