صفحه اول

رئیس مرکز
بخشنامه ها
آئين نامه ها

سرفصل رشته ها

سرفصل قدیمی - فقط برای ترجمه

كدينگ رشته ها ودروس

شورای برنامه ریزی

دریافت سرفصل برای ترجمه

سرفصل جدید   تحصیلات تکمیلی (ارشد و  دکتری ) رشته مهندسی کامپیوتر جدید

سرفصل جدید   تحصیلات تکمیلی (ارشد و  دکتری ) رشته مهندسی برق جدید

بخشنامه جدید معادلسازی دروس دوره ای معادل   جدید

تغییرات جدید   دوره کارشناسی ارشد رشته جنگلداری   جدید

سرفصل جدید   دوره دکتری رشته ریاضی(فقط لیست دروس )  جدید

سرفصل جدید   دوره کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری میکروبی   جدید

سرفصل جدید    تربیت بدنی عمومی   جدید

سرفصل جدید    دوره کارشناسی پیوسته رشته مهندسی مکانیک بیو سیستم 

سرفصل جدید   دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی 

سرفصل جدید   دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

سرفصل جدید   دوره دکتری رشته مهندسی مکانیک بیو سیستم 

سرفصل جدید   دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی آب 

سرفصل جدید   دوره کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی 

سرفصل جدید   دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 

سرفصل جدید دکتری  رشته شهرسازی

سرفصل جدید کارشناسی ارشد  رشته مدیریت ورزشی

سرفصل جدید کارشناسي  رشته مهندسی شیمی

سرفصل جدید کارشناسي  رشته مهندسی کامپیوتر

سرفصل جدید کارشناسي  رشته مهندسی معدن

سرفصل جدید کارشناسي رشته مهندسی نساجی

سرفصل جدید کارشناسي ارشد و دکتری رشته مهندسی معدن

سرفصل جدید کارشناسي رشته مهندسی معدن

سرفصل جدید کارشناسي ناپیوسته رشته مهندسی اجرایی عمران

سرفصل جدید کارشناسي ارشد و دکتری رشته مهندسی عمران  

سرفصل جدید کارشناسي ارشد  رشته مهندسی نفت - مخازن هيدروكربوري

سرفصل جدید کارشناسي ارشد  رشته مهندسي نفت -حفاري

سرفصل جدید کارشناسي ارشد  رشته مهندسي نفت -بهر برداری

سرفصل جدید کارشناسي ارشد  رشته مهندسي نفت -اکتشاف

سرفصل جدید کارشناسي رشته مهندسي نفت  

سرفصل جدید دوره کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی

سرفصل جدید دوره کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

سرفصل جدید کارشناسي ارشد محيط زيست گرايش برنامه ريزي مديريت آموزش محيط زيست

ورود اعضاء

   ايميل          

 رمز(كدملي)  

   

  ثبت نام

دانلود

 

آمار

تعداد كاربر آنلاين :

تعداد بازديدها:

دانشگاه آزاد اسلامي 1385-1394

indx
indx